Velkommen til Mustangklubben

Som klub vil vi gerne samle alle i Danmark som har interesse for Ford Mustang. Det er klubbens ånd, at alle medlemmer søger at være hinanden behjælpelige med ...

Fortsæt læsning »

Guidelines for MCD’s forum

På MCD’s forum har medlemmer og andre interesserede mulighed for at skrive indlæg, stille og svare på spørgsmål og deltage i debatter. Dette er dog ikke ensbetydende med, at ...

Fortsæt læsning »

MhS undersøgelse:

 

Kære alle medlemmer af Mustangklubben.

Mustangklubben er blevet bedt om, sammen med alle andre klubber under MhS, at viderebringe nedenstående opfordring til at deltage i MhS’ og FIVAs store undersøgelse af vores brug af vores skønne køretøjer.

Mustangklubbens bestyrelse opfordrer til, at alle medlemmer bruger den smule tid der skal til, for at besvare det web-baserede spørgeskema, som vil være tilgængeligt på MhS’ hjemmeside – fra den 26. marts – 1. juni 2014.  http://motorhistorisk.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=248:mhs-og-fivas-brugerundersogelse&catid=53:fiva-undersogelse&Itemid=50

Som tidligere bestyrelsesmedlem i MhS ved jeg, hvor vigtigt det er for både MhS og FIVA at have et grundigt og omfattende dokumentationsmateriale at arbejde med i forhold til politikere, interessegrupper o.lign.

På bestyrelsens vegne

Michael Almind

MCD574

 

Fra MhS:

Ny Europæisk undersøgelse
Motorhistorisk Samråd (MhS) og FIVA lancerer en ny Europæisk undersøgelse for historiske køretøjer.
I dette forår lancerer MhS og FIVA deres andet opfølgende Europæiske Socio-økonomiske
undersøgelsesprojekt. Som det var tilfældet I 2005/2006 bliver ejere af historiske køretøjer i 15 Europæiske
lande bedt om at deltage i en web baseret spørgeundersøgelse omkring deres køretøjer, brugen og
økonomien omkring brugen.
Som medlem bedes du derfor deltage i denne vigtige web baserede undersøgelse, der er tilgængelig fra den
26. marts og frem til den 1. juni i år. Du vil kunne finde et link til undersøgelsen på MhS’s hjemside
“www.motorhistorisk.dk”, hvor du også vil kunne finde flere detaljer om undersøgelsen inklusiv alle
spørgsmålene, så man kan få samlet de ønskede data sammen inden opstart af besvarelsen.
For at sikre en fuld uafhængighed udføres selve undersøgelsen af et eksternt analyseinstitut GfK I Holland og
der er tilknyttet professorer og elever fra universiteter i både Holland og England til at behandle de data som
undersøgelsen bringer frem. Hermed sikres det også at de indsamlede data behandles og håndteres helt I
overensstemmelse med regler og skikke. Selve undersøgelsen er på dansk.
Det er vigtigt for vor hobby at man tager sig de 10-12 minutter det tager at besvare undersøgelsen. Dette fordi
vi gerne vil opnå den bedst mulige forudsætning for at kunne tale de historiske køretøjers sag og arbejde
målrette på at kunne sikre retten til fortsat at gøre brug af de historiske køretøjer.
Tænk på emner som miljøzoner, bom-regler, periodesyn, toldregler og historisk korrekte nummerplader og du
har en række af de udfordringer vi i fællesskab skal sikre ikke forhindrer os at bruge de offentlige veje.
Nu om dage er de fleste regelsæt omkring ejerskab og brug af historiske køretøjer baseret på beslutninger
taget I EU. Dette er én af grundene til at MhS er de danske klubbers repræsentant i FIVA, der siden 1966 har
talt vor hobby’s sag internationalt og bag linierne i for eksempel Europaparlamentet.
I oktober/november vil de fælleseuropæiske data være samlet til en rapport og der vil blive lavet en
offentliggørelse for det til den tid nye Europaparlament I Bryssel. I umiddelbar forlængelse heraf vil også de
rent danske konklusioner blive offentliggjort og taget I brug overfor danske beslutningstagere med indflydelse
på politikken omkring dansk transport.
Så har du et historisk motorkøretøj uanset art, så tag dig venligst den tid det kræver at udfylde din del af
undersøgelsen. Der er adgang til undersøgelsen i perioden 26/3 til 1/6 2014.
De bedste hilsner fra Motorhistorisk Samråd
Lars Genild

 

Ændring af MCD’s bestyrelse

Kære Alle MCD-medlemmer

Vi nærmer os nu afslutningen af 2013 og vi er i bestyrelsen allerede ved at planlægge generalforsamlingen 2014.

I den forbindelse har en række af bestyrelsens medlemmer ønsket at stoppe deres virke i bestyrelsen. Dette skyldes en kombination af lang og tro tjeneste i bestyrelsen og et stort arbejdspres i samme, som for nogle medlemmer ikke længere hænger sammen med job og familieliv. Endvidere har flere af de pågældendes fundet det formålstjenligt, at lade nye og friske kræfter komme til i bestyrelsen.

Følgende af bestyrelsens medlemmer genopstiller således ikke:

Michael Almind

Niels Henrik Sørensen (uden for valgperiode)

Anders Mikkelsen (uden for valgperiode)

Steen Andersen

Bestyrelsen skal derfor opfordre de medlemmer, som måtte være interesseret i at yde en indsats for MCD og påvirke klubbens retning og fremtid, til at stille op til bestyrelsen.

Henvendelse herom kan ske til formanden, næstformanden eller et hvilket som helst andet medlem af bestyrelsen.

Interesserede medlemmer er naturligvis også velkommen til, at kontakte et af bestyrelsens nuværende medlemmer for en snak om, hvad bestyrelsesarbejdet i MCD indebærer.

Jeg håber, at der er mange, der vil vise interesse for at stille op til bestyrelsen, således at MCD fortsat kan have en handlekraftig, effektiv og ikke mindst visionær bestyrelse.

Med venlig hilsen

Martin Christensen

Formand

images 2

Velkommen

Velkommen til Mustang klubbens hjemmeside. 

Bliv medlem Klik her 
Husk at: Afkrydse feltet "medlemskab" Du vil herefter modtage et indbetalingskort. Kontingent er pt. på 300 kroner pr. år. Når det er betalt er du medlem med de fordele som tilknytter sig dette.

Er du allerede medlem og skal logge på for første gang, Klik her

Hvis du gerne vil deltage i debatten, er du velkommen til at blive registreret bruger, hvilket du bliver her: http://www.mustangklubben.dk/index.php/registration

Er du gæst her, og har du et spørgsmål eller en forespørgsel til klubben eller folk i klubben, er der et forum beregnet til dette: http://www.mustangklubben.dk/index.php/forum/gaesteforesporgsler

Ellers er du som gæst også meget velkommen til at kigge rundt herinde, og se de spændende ting vi går og laver.

Velkommen og god fornøjelse ...

Overgang til ny hjemmeside

- Medlemmer der er her første gang

Lidt info om at komme ind på den nye hjemmeside.

Alle eksisterende medlemmer er oprettet med deres medlemsnumre, ligesom de er på den gamle hjemmeside.

Så jeres brugernavn når I logger på er jeres medlemsnummer … Og husk jer med numre under medlemsnr. 100, at der er 0’er foran (eks. 001 eller 048).

Adgangskoderne er ikke konverteret med over, så når I kommer på første gang skal I trykke på ”Glemt adgangskode”, hvorefter der vil komme en mail med et midlertidig kodeord, som I så kan ændre.

Der er en del medlemmer som på den gamle hjemmeside ikke har deres email- adresse stående derinde. Og på den nye hjemmeside er email obligatorisk, og vi har hentet det med over fra den gamle hjemmeside.

Er du ny bruger af selve forum delen?

– Så vær opmærksom på følgende

I trådene i dette forum kan du selv styre rækkefølgen af indlæg i trådene. Om de skal sorteres tidsmæssigt med det ældste indlæg først eller sidst.

Dette sættes op under din medlemsprofil. I punktet ’Rediger’ vælges ’Opdater din profil’